Andrzej kapica zdziechowice ii

KULTURA I EDUKACJA No. 2000 / 1–2 Kwartalnik

brak danych / czasopismo / brak danych / 188

Treść numeru: 1. ARTYKUŁY - STUDIA: Dariusz Barbaszyński “Doświadczenie religijne - źródła i przejawy fenomenalne”; Roman Baker “Paradygmaty totalitaryzmu”; Kazimierz Denek “Reforma systemu edukacji szkolnej - oczekiwania i obawy”; Lech Ostasz “W kręgu filozofii dziecięcości”; Ireneusz Pyrzyk "Prawda w rozumieniu fenomenologicznym jako podstawowa wartość procesu edukacji"; Andrzej Piskozub “Dziedzictwo tradycji historycznej jako podstawa współczesnej tożsamości regionalnej ziem polskich w jednoczącej się Europie”. 2. KOMUNIKATY - SPRAWOZDANIA: Wanda Hajnicz “Komunikat edukacyjny w baśniach - przekaz doświadczenia życiowego i nakazów społecznych”; Beata Iwicka “Droga, wędrówka, wędrowiec. Poetyka literatury fantasy ”; Gabriela Kapica “Wybrane problemy alfabetyzacji w dobie rewolucji informacyjnej”; Marietta Żubkowska “Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce czytania i pisania. Przegląd problemów. ”; Agnieszka Komorowska “Pochodzenie rodzinne a wykazywany przez dziecko poziom nieprzystosowania społecznego”; Anna Zawadzka “Wypoczynek fizyczny seniorów wspólnie zamieszkałych z rodzina”; Zbigniew Dziubiński “Kultura zdrowotna kandydatów do kapłaństwa”; Elżbieta Orłowska “Klasyczna szkoła arabsko-muzułmańskiej geografii regionalnej”. 3. RECENZJE - OMÓWIENIA: Marcin T. Zdrenka (rec .; L. Kiejzik, R. Sapeńko “Filozofia w schematach pojęciowych”; Anna Pluskota (rec .; Aleksander Zandecki “Wykształcenie a jakość żosycia. Dynamika orientacji młodziey sznłich." Barański (rec .; Jan Kurowicki “Fotografia jako zjawisko estetyczne”; Dorota Zaworska-Nikoniuk (rec .; Elżbieta Górnikowska-Zwolak “Szkic do portretu Ślązaczki. Refleksja feministyczna”); Joanna łodarowieczyk red. Wiesława Ciczkowskiego ”.

KULTURA I EDUKACJA No. 2000 / 1–2 Kwartalnik czasopismo
brak danych / czasopismo / brak danych / 188

Specific references

4 other products in the same category: