Notulen voorbeeld word whomp

Was ik een voorbeeld notulen document downloadable in Word?

Naam van het bedrijf / het team

 

Notulen

Date en locatie

 

 

  1. Opening

De vergadering van _____ (naam van het bedrijf of het team van de vergadering) is geopend op _____ (tijdstip van de opening van de vergadering) op _____ (date van de vergadering) door ______ (naam van de voorzitter van de vergadering.

 

 

Lijst aanwezigen

 

Tijdens de opening wordt een lijst gemaakt met de mensen van het bedrijf of van het team die aanwezig zijn tijdens de vergadering. Naast een lijst met de mensen the aanwezig zijn tijdens de vergadering, he is also called een lijst gemaakt met de eventuele afwezigen van de vergadering. De mensen die afwezig zijn, maar wel bij het vergader team listen, krijgen also a copy of the notulen. All team led gestuurd, meestal by mail. Het kan handig zijn om in de notulen niet alleen de names van de leden van het team op te schrijven, maar ook de e-mail addresses erbij.

 

 

Naam functie e-mail addresses

Naam functie e-mail addresses

Naam functie e-mail addresses

Naam functie e-mail addresses

Naam functie e-mail addresses

 

 

  1. Goedkeuring of the agenda

Before the overleg wordt de agenda rond gestuurd naar de verschillende leden van het team die deelnemen aan de vergadering. De verschillende leden can vaak india been agendapunten inbrengen in de vergadering. Voordat de vergadering inhoudelijk started the agenda dan doorgenomen en zal hij been goedgekeurd. Eventually it can be adjusted in the stadium according to aan de lijst met agendapunten. The agenda is unaniem goedgekeurd.

 

 

  1. Goedkeuring van de notulen

Tijdens de previous Vergadering zijn notulen gemaakt en na de Vergadering been the notulen doorgestuurd naar de leden van het team. Voordat de vergadering inhoudelijk van start gaat, been de notulen van het previous overleg goedgekeurd.

 

 

  1. Lopende agenda points

In dit onderdeel points are spoken about the opening agenda. Wat zijn de acties geweest, what he must nog aan acties Gebeuren, wat zijn de discussiepunten en what he must have been dealt with before the following overleg op de agenda. The results have been discussed in the dit onderdeel van de lopende agenda items.

 

 

 

  1. Nieuwe activiteiten

 

  1. In dit onderdeel points are spoken about the nieuwe agenda. What has been the nieuwe acties, what is going to be discussed and what has to be dealt with before the next overleg op of the agenda. The results have been discussed in the dit onderdeel van de nieuwe agenda items.

 

 

 

  1. Agenda voor de volgende vergadering

Here the agenda items that have to be dealt with at the beginning of the next season have been dealt with.

 

 

 

  1. Sluiting gauging

De vergadering is gesloten om ____ (tijdstip sluiting vergadering) door ___ (voorzitter die de vergadering sluit). De volgende vergadering vindt plaats om (tijdstip van de volgende vergadering) op ____ (datum van de volgende vergadering) te ___ (locatie van de volgende vergadering).

 

 

 

Notulen ingediend door: _____ (naam van de notulist)